ኣዕዋፍ ማይ ሰርዋ

ኩሉ ጸጥ ምስ በለ ብኣስገዳድ

ኣውያት ውሽጢ ምስ ሰኣነ ዝእብድ፣

ጽምዋ ነጊሱ

ንናጽነት ወሪሱ።

እወ ጽምዋ ነጊሱ ጫውጫውታ ውሽጢ ዝረበሾ

ሰማዒ ዘይብሉ ኮነ ኢልካ ዝተዓጾ።

ኣዕዋፍ ማይ ስርዋ ግን ኔርክን ክንዲ ኩሉ

ቃንዛኡን እህህታኡን ትርደኣሉ።

ቃና መዛሙርክን መንፈሱ ዘበራብር

ቅላጸ ፋጻታትክን ተስፋኡ ዘህጥር፣

ሕብረ ጽባቐኽን መለሳ ንዓይኒ

ተስፋ ዝሰኩዕ ንናይ ምንባር ወኒ።

ተስፋ ኔርክን እወ ተስፋ ህላወ

ሕዩር ምስ ረብረበ ህይወት ምስ መነወ፣

‘ኣጆኻ’ ኢልክንኦ ንጽባሕ ክዝክር

ሕሰም ከም ዝሓልፍ እከይ ከም ዘይነብር

ዓመጽ ከም ዝበሊ ፍትሒ ከም ዝሰርር

ንስኽን ኔርክን ህያው ምስክር።

ኣዕዋፍ ማይ ስርዋ

ንዘለኣለም ንበራ

ኣይውረስክን ጽምዋ።

Tes. H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s