ከመጉሰኪ’የ

“ልቢ ሰበይቲ ክንዲ መርፍእ

ንሳ’ኳ እንተ ሰዓምካያ ትጠፍእ”

ኢለ ኣይከነኣእሰክን’የ

ኣደይ ከይትሰምዕ

ኣደይ – እኳ እታ ልባ ክንዲ ከላእ

ኣፍቂራን ሂባን ዘይትውድእ።

“ለባም ሰበይትን

ቀራን ኣድግን”

የላን ኢለ ኣይክጓጥየክን’የ

ዓባየይ ከይትሰምዓኒ ካብ’ቲ ርሑቕ ስፍራ

እታ ብጥበባ ንዓዲ ብዓዳ ተመሓድራ

ኣሽንባይ ፈተውታ ጸላእታ’ኳ ዝደልይዎ ምኽራ።

“ንብዕራይ ኣብ መልሲ

ንሰበይቲ ኣብ ሳልስቲ”

እናበልኩ ኣይከጒብዕብዓልክን`የ

ኣሓተይ ከይረግማኒ – ኣሓተይ ‘ተን ክንዲ ኩሉ

ምሳይ ዝገይሽ ልበን ኣብ ዝሃለኹ ‘ሃሉ።

“ኣንስቲ እንተተኣከባ

ቁራዕ ሓምሊ የሕርራ”

ኢለ ኣይከቈናጽበክን’የ

ብዓል ኣግኣዚት ኣደይ ከይቅየማ

ብጥበበንን ዓቕለንን ኣዳም ዘገርማ።

ክሕበነልኪ’የ ‘ናበልኩ “ሂባ ዘይትርብርብ”

ከብዳ ብጥምዩ ኢዳ ቆሪጻ ትቕርብ

ለጋስ ወላዲተይ ናይ ፍቕርና ሞሶብ፣

“ጓል ዝተበኰረ ምስ እዝጊ ከምዝተማኸረ”

እናበልኩ ክጀሃረልኪ’የ ኣፍልበይ ነፊሐ

ወላዲኺ ብምዃነይ ልበይ ምስ ተፈስሐ፣

“ሰበይቲ – ናይ ገዛ መብራህቲ”

ኢለ ክምስለልኪ’የ ብምዃንኪ ድንቂ

ኣባጅጎ ዝፈጠራ ናይ ኣዳም ንግስቲ፣

ከመጉሰኪ’የ ዋላ’ውን ‘ንተበደልኪ

ኣጽፋር ኮይኑ ከይጥሕረኒ ሓቛፊ ኣኽናፍኪ

ፍንጫሕ መሰንገለ ኣካለይ’ውን ካብ ኮንኪ፧!

Tes.H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s