ይዝከረካ ዶ፧

ካብ እግሪ ተኽሊ ሓመድ እናቈሓምና

ሓንቲ ሞሶብ ሓንቲ ውንጭሕትና

ፍረ ዓተር ኣብ ክልተ መቒልና

ክንስሕቕ ክንበኪ ከይተፈላለና

ከምኣ ኢልና ክንነብር ጸጸር ዝወሓጥና፧

ይዝከረካ ዶ

ካብ ጥንቲ ዝተሰጋገረ ሰንሰለት

ግዜ ዘይቅይሮ ናይ ኣበው ውህበት

ካባና ሰጊሩ ዝነብር ዘንትእለት

ፍቕሪ ከነሰስን ዘማእከሎ ዕርክነት፧

ይዝከረካ ዶ

ተሳኒና ክንከይድ ጉስነትን ትምህርትን

ሰብ ኒሕ ከለና ንፉዓትን ትጉሃትን

ኩሎም ዘምስግኑና ዓበይትን ንኣሽቱን

ደቂ ኩሉ ከለና ውሉድ ዓድን ጐረቤትን፧

ይዝከረካ ዶ

ከሎና ሰብ ምሉእ ናጽነት

ወፊርና ክንኣቱ ብምሉእ ሓርነት፡

እንተደለና ቃርሳ እንተደለና ሻዂ

ባህ እንተበለና ሕልኮ እንተሰልከየና ኣስቲ

ፊን እንተበለና ሃድን እንተሓረና ያህለለ

ክንጻወት ተፋቒርና ከም ሎሚ ከይኮነ፧

ይዝከረካ ዶ

ተፈጥሮ ኮይኑ ኣቕሚ ኣዳም ምስ በጻሕና

ላዕልትን ታሕትን ክንብል ከነመስክር ስብእነትና

ብሕቡእ ክንቃለስ ክንፍትን ወድነትና

’ኣጓጥብለይ’ ክንብለን ነተን መዛኑና፧

ይዝከረካ ዶ

ሕልምታትና ከሎ ሰማይ ’ዚ ደረቱ

ባህግታትና ከሎ ዘይልካዕ ዕምቈቱ

ልብታትና ከሎ ግርህና ሕመረቱ

ረብሪበ ዘይብል ኣሊሹ ሓቲቱ፧

ይዝከረካ ዶ

ናይ ከተማ ጉዕዞ

በቲ ሓደ ስራሕ በቲ ካልእ ምህሮ

በቲ ሓደ ንእስነት በቲ ካልእ ሓላፍነት

ተሓላሊና ክንከይድ ክንበጽሕ ኣብ ዓወት፧

ይዝከረካ ዶ

ዝኣተናዮ ባራት ዝሰተናዮ መስተ

ዝደወርናየን ኣዋልድ ዝደረፍናዮ ፍቕሪ

ዓመት ብዓመታ ከላ ጥሪ፡

ዝተጻወትናዮ ቢልያርዶ ዝቐየርናዮ ዳማ

ንእስነትና ከላ ወናኒት ዓለማ፧

ይዝከረካ ዶ

ሓደ ካብ ዕለታት ኣብ ሓደ እንዳ ስዋ

ውልዶ ከናፍርና ሽጋራ እናጠበዋ

ዓበይቲ ጽሓፍቲ ክንከውን እናተላበዋ

ዝኣተናዮ ቃል ኣብ በይንና ኣብ ጽምዋ፧

ይዝከረካ ዶ

ዘሕለፍናዮ ምዑዝ ፍቕሪ ንእስነት

ንትማሊ ዛንታ ንሎሚ ኣብነት

ኔርካዮን ዘኪርካዮን ዘይምኖ ሕጽኖት

ከም ሎሚ ከይተቐየረ ብዛንታ ከርተት፧

ይዝከረካ ዶ

ተዘክሮ ትማሊ ከም ሎሚ ከይኮነ

ብስደትን ከልበትበትን ሰብ ከይተበታትነ

ብማእሰርትን ስቅያትን ልቢ ከየስተንተነ

ነቲ ድሙቕ ብርሃን ከይሃደኖ ድነ፧

ይዝከረካ ዶ

ዘሕለፍናዮ ኩሉ ሓቢርና ትማሊ

ግዜ ’ናኣረገ ንሱ ግን ዘይበሊ

ሎሚ ከይተጸልአት ብተዘክሮ ዓሚ

ይዝከረካ ዶ ሓወኒ ዓርከኒ፧

Tes. H.

One thought on “ይዝከረካ ዶ፧

  1. Great memory from the best days of our childhood. Thx brother for taking me back to everlasting memory. Great poem by Tesfiiye.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s