ልቢ ‘ሃብኪ ልቢ

ካብ እትፍጠሪ

ብዘይተጒላባነት ብዘይዕረፍቲ

ዕምሪ ሰብ ከተንብሪ

ጻማ ዘይብሉ ሽቕሊ

ንሓንሳብ’ኳ ከየዕረፍኪ ትጽዕሪ።

ክንስኺ ክንዲ ዕማኾ

ናብ ኩሉ ከተባጽሒ ሰብ ዝሰልኮኾ

ከንስኺ ጭባጦ

‘ቲ ስሱዕ ዋናኺ ዝወሓጦ

ከስዐ ዝለንቀጦ፡ መዓንጣ ዝረምጠጦ

ንኹሉ ከተባጽሒ ትሃልኪ በ’ስሓኮ።

ልቢ ኣንቲ ብዓልቲ ስምዒት

ፍቕሪ ‘ንተመጽአ ኣባኺ ይቕነት

ጽልኢ ‘ንተመጽአ ኣብ ውሽጥኺ ይስኽተት

ሓጐሱ ጓሂኡ ኣባኺ ይኸትት

ፍጹም ዘይተማርሪ እናበልኪ ከልበትበት።

ርእሱ’ምበር ልቡ ዘይእዝዞ ዋናኺ

ዘዝረኸቦ ዝውሕጥ ተዓጢቑ ጽርድኺ

ንስኺ ግን ስራሕኪ ትቕጽሊ ጉንዖ ከይተጸበኺ

ከተገልግሊ ትነብሪ መዋእል ዕምርኺ

ነቲ ዘይሓልየልኪ ዘይፈልጥ ድማዕኪ።

ነቲ ዘይምዝገብ እናበለ ልቦና

ነቲ ብሓንጐል ዝሕሰብ ‘ናሰነደ ኣብ ብራና

ልቡ ገዲፉ ዘሻሩ ምስ ጋርና

‘ኣየ ኣእምሮ፡ ኣየ ብልሒ!’ እንተበለ ሰብ ጋና

ስራሕኪ ትፍጽሚ ከይተጸበኺ ምስጋና።

ሓንጐል ከኣ ኣብ ላዕሊ ተኾይጡ

ጸቓጢ ኩሉ ምዃኑ ፈሊጡ

ፍርቂ ዕምሩ ዘሕልፎ ደቂሱ

‘ኣነ ርእሲ ኩሉ’ እናበለ ተነይቱ

ጐይታ ሰብ ክኸውን መትንታቱ ኣኽቲቱ።

ሓንጐል ‘ዚ ህዋስ ቅብጥር

‘ኣልዕሉኒ – ኣንብሩኒ’ ‘ናበለ ዝነብር

ዘይ ብቐመማት ንቕሓት ኢዩ ዝሰርር

‘ሰልክዩኒ ደኺመ’ ‘ናበለ ዘዕገርግር

በየናይ መለክዒ ኸ ምሳኺ ክዕየር፧

ኣንቲ ልቢ ንስኺ’ኳ – ኢኺ ሓለፈት

ቀንዲ ኩሉ ሞተር ህይወት

መግቡ፡ ማዩ፡ ስምዒቱ እናሕለፍኪ ብመንፊት

ስብሑ ግሮሶኡ፡ ኣልኮሉ ሓተልኡ ከይጸየንኪ

ዘይተቋርጺ ሰደድ ጸጊሙኒ ‘ልኪ።

ዋናኺ ከኣ ሰብ፡ ሰብ’ዚ ሃንጎሊማ

ሓንጐል ዝኣዘዞ ዝጭልጥ ዝውሕጥ በልማማ

ንዓኺ ከይበለ ‘እንታይ’ዩ ዘሕምማ’፧

ካብ ንብዓል ጣፍ ንብዓል ኣፍ ዘግዝም

ንርእሱ’ምበር ንዓኺ’ኳ ዘየቐድም!

ሕጂ ግን ልቢ ኣይግድን

ምስ ሰብ ተጻሪድኪ ሰብ’ዚ በድን

ወቕዒ ዝበሃል ኣምጺእኪ ዘይጽመም

ብዘይ ቃል ንስሓ ብዘይ ለበዋ

ዕምሪ ዋናኺ ጀሚርኪ ክትቆጽይያ።

ኣይፋልክን ልቢ – ልብኺ ይዓቢ

ካብ መኣስ ከ ትፈልጢ ተጸቢኺ ዓስቢ

እቲ ስሱዕ ዋናኺ ድኣ መኣስ ‘ለዎ ቀልቢ

ስራሕኪ ድኣ ቀጽሊ ሂወት ዓቅቢ

ጻማኽስ ትረኽብዮ ትኾኒ ግዲ ካብ ረቢ፧

(01 ጥሪ 2018፣ ሉልዮ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s