ሃዋሃዋ ፍቕረይ

ፍቕረይ፡ ፍቕሪ ፈለማ

ቦዱ ልበይ ሰውሑ ዘግዘማ,

ላዛ ፍቕርኺ ጣዕሙ ሃዋሃዋ

መኣዛ ሓበነ ዘኪረ ዘይመንዋ።

ዕላልኪ ከም ሑዳ ዘይምኖ

ልምጸት ቈርበትኪ ብርቅሃይኖ

ቈጽሊ ኪለዓው ስውንዋኖ

ጣዕመ ላዛኺ ውልዶ ዓንጐ

ዘይጠፍእ ካብ ውኖ።

ብዋዛ ዘይትርከብ ብሽኮ ነሓሰ

ከናፍርኪ ዘንጠብጥብ ምጸ-ምጸ

ካብ መዓር መስከረም ዝተመርጸ፡

ማንም ዘይረኽባ ስርኒሕ ማንቋ

ዘይትጽገብ ሕሳይ ማሸቛ

ኣውሒ ጽርጋሕ ትሰፍር ኣርሒቓ።

ሕብርኺ ዘብረቕርቕ ፍረ ምልዖ

ጽሕዲ መሸከልኪ ባህሪ ዝኸርዖ

ኩመል ሄዋን ንልበይ ትዘርዖ፡

እንታይ ትረኽቢ ነብሰይ `ንተሳጸየ

ብናፍቖትኪ ጽጉብ ከብደይ እንተጠመየ፧

ፍቐድለይ`ንዶ፣

ሒዘኪ ክዕዘር ናብ ብዓቲ ፍቕሪ

ክጥምጠመኪ’የ ከይትቖሪ

እንተደለኺ ትፍትልኒ ክዀነልኪ ሃሪ

ልግዐ ድሙ ከንጽፈልኪ ፈውሲ ትሪ

ክዝይመልኪ ከም ዑፍ ሃርሃሪ

እንተደገደስኪ ናይ ፍቕርና ዝኽሪ።

ፍቐድለይ`ንዶ፣

ሒዘኪ ክዕዘር ናብ`ቲ ትፈልጥዮ

ፍቕረይ ክገልጸልኪ ዕድመ ዘየብለዮ

ኩርታዕ ከምጽኣልኪ ‘ቲ ትፈትውዮ

ኣጉለ ከብልዓኪ ጒላ ዝፈረዮ።

ሻቡ፣

`ንተተዘከረኪ ጣዕሚ ፍቕሪ ፈለማ

ብገልገለ-መስቀለ ክንኣስር ጋማ፡

“ዓኾኻይ” ክብሉልና ደቂ በረኻ

ኣርሐይ ክትኰኒ – ክዀነልኪ ኣርሓ

ብሓጐስ ክንፍንጫሕ ረኺብና ርሓ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s