ደረት ኣልቦ

ቁመተይ ብሜትሮ

ክብደተይ ብኺሎ

ኣይትለክዓዮ፣

እቲ ምንታይ?

ቁመተይ ልዕሊ ብራኸ ነዊሕ

ክብደተይ ልዕሊ ክብደት ረዚን

ውሽጠይ ትሕቲ ዕምቈት ዓሚቚ

ወዲ ሰብ ብዝሰርሖ መዐቀኒ ዘይዕቀን

እየ ኣነ!

ሕብሩ ቀይሐ ጸለመ

ወጅሁ ጸበቐ ሓመቐ

ነጸብራቑ ሃሰሰ ደመቐ፣

እና በልካ መሕለፊ ግዜ ኣይትግበረኒ

ብዘይፍረ ከይትሓልፍ ከይፈልጥካኒ።

ኣነ ‘ኮ ኣነ’የ

ብኣምሳል ‘ቲ ‘ኣነ እቲ ኣነ’የ’ ዝተፈጠርኩ

ደረት ኣልቦ ህላወ ኣብ ውሽጠይ ዝዓቖርኩ፣

ናይ ኣዕጽምተይ ኣዕኑድ

ናይ ስጋይ መናድቕ

ናይ ቆርበተይ ሽፋን ዘይድርተኒ

ሰብ ዝኸለሎ ዘይዓተኒ

ትፈልጥ እንዲኻ

ብሕልና’ምበር ብዓይኒ ዘይርአ ዓቕሚ ከም ዘሎኒ።

ኣብ

ሓጺን ዝጠነጎ

ሰሚንቶ ዝተለበጦ

ኮንኩሪት ዝዓበጦ

ስፍራ’ውን እንተ ተዓሸግኩ፣

ኪኖኡ `የ ዝርኢ ኣብኡ`ውን ኮይነ

ንዓመታ’የ ዘንብብ ኣብ ሎሚ ተኾይጠ

ኣብቲ ናትካ ጸቢብ ኣራጢጠ።

ከይዛረብ ልሳነይ እንተ ተወገዘ

ከይጽሕፍ ብርዐይ እንተ ተታሕዘ

ዝተርፍ`ዶ መሲሉካ ነይሩ ደንዚዘ፧

ኣነ ‘ኮ ኣነ’የ ከማኻ፣

ብኣምሳል ‘ቲ ‘ኣነ እቲ ኣነ’የ’ እየ ተፈጢረ

ኣብ ኣፈጣጥራይ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዓቚረ

ግዝያዊ ስጋ ምስ ዘለኣለማዊ ህላውነት ኣጣሚረ

ዝነበርኩ፣ ዘለኹ፣ ዝነብር ዘለኣለማውነት ኣስሚረ።

ኣነ ‘ኮ ኣነ’የ፣ እናፈለጥካ ኣይትደናገር

ክትዓግተኒ ሓጹር ኣይትግበር

መጻወድያኻ ግዳ ኣልግሶ ቅርዑይ ምኸር

ውሽጠይ ኣድማስ ምዃኑ ጥራይ ዘክር

ኣበርካ ጉሒፍካ ምሳይ ሕበር።

እምበር ኣነስ ኣነ’የ

ሚዛን ኣይመዝነኒ

ሜትሮ ኣይልክዓኒ

ደረት ኣይዓግተኒ።

ዘይከማኻ

ህላወይ ዘለኣለማዊ

ተልእኾይ ፍቕራዊ

ንውሽጡ ኣዕጊቡ ከባቢኡ ዘርዊ!

Tes.H.

Posted on Nov 28, 2018 at 7:54 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s