ሃዋሃዋ ፍቕረይ

ፍቕረይ፡ ፍቕሪ ፈለማ ቦዱ ልበይ ሰውሑ ዘግዘማ, ላዛ ፍቕርኺ ጣዕሙ ሃዋሃዋ መኣዛ ሓበነ ዘኪረ ዘይመንዋ። ዕላልኪ ከም ሑዳ ዘይምኖ ልምጸት ቈርበትኪ ብርቅሃይኖ ቈጽሊ ኪለዓው ስውንዋኖ ጣዕመ ላዛኺ ውልዶ ዓንጐ ዘይጠፍእ ካብ ውኖ። ብዋዛ ዘይትርከብ ብሽኮ ነሓሰ ከናፍርኪ ዘንጠብጥብ ምጸ-ምጸ ካብ መዓር መስከረም ዝተመርጸ፡ ማንም ዘይረኽባ ስርኒሕ ማንቋ ዘይትጽገብ ሕሳይ ማሸቛ ኣውሒ ጽርጋሕ ትሰፍር ኣርሒቓ። ሕብርኺ […]

Luleå: The pearl city of sanctuary

We’re in a terrible and anxious time. We are in a time when we don’t know what is going to happen next. Thousands of people have died so far. Millions are under lock-down. Millions of people have lost their jobs. There could be many untold stories. The covid-19 pandemic is the cause of all of […]

ኣመለካኽታና ቀላሲ ጕዕዞ ህይወትና’ዩ

ኣብ ስነ-ተረት ቻይናውያን፡ ‘እቲ እምባታት ዘልግስ ዓሻ ኣረጊት ሰብኣይ (yu gong yi shan)’ እናተባህለ ዝዝንቶ ኣዝዩ ፍሉጥ ጽውጽዋይ ኣሎ። እቲ ጽውጽዋይ ንኣገዳስነት ጽንዓትን ነቕ ዘይብል ሓሳብን ዘጕልሕ’ዩ። እቲ ዛንታ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኣብ ሓንቲ ቻይናዊት ዓዲ ከም ዝተፈጸም’ዩ ዝንገር። እታ ዓዲ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኰነት ኰይና፡ ኣብ ታሕቲ ግን ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ጐላጉል ነበራ። ገዛ […]

ሕማቕ ዘመን፡ ካብ’ታ ትፈድየካ እታ ትገድፈልካ

‘ዘመን ኣካሒዳ’ ክበሃል ንሰምዕ ኢና። ከም’ቲ ዝዝንቶ፡ በቲ ሕማቕ ዘመን፡ ረዳኢ ዘይነበሮ ደርቂ ስለዘጋጠመ፡ ውሉድ ንውሉዱ፡ ሓው ንሓዉ ዝተጨካኸኑሉ ክፉእ ኵነት’ዩ ፈጢሩ። ዘመክሕ ድማ ኣይኰነን፣ ክትሕግዝ ኣኻእሎ ምስ ሰኣንካ እንታይ ትገብር፧ ብገለ ዕድል መሓለዊ ትንፋስ ኢልካ ዘሰጋገርካየን ቍሩብ-ቁራቦ እንተ ተማቒልካየን፡ ንጽባሕ ኣይክትርእያን ትኸውን’ሞ፡ ተገዲድካ፡ ሰብኣዊ ባህሪኻ’ውን ኣጥፊእካ፡ ሰብካ ብጥምየት ተዓጺፉ እናሞተ፡ ኣስቂጥካ ትዕዘብ። ኣይረድ’ዩ። ዘሕለፈ […]