ደረት ኣልቦ

ቁመተይ ብሜትሮ

ክብደተይ ብኺሎ

ኣይትለክዓዮ፣

እቲ ምንታይ?

ቁመተይ ልዕሊ ብራኸ ነዊሕ

ክብደተይ ልዕሊ ክብደት ረዚን

ውሽጠይ ትሕቲ ዕምቈት ዓሚቚ

ወዲ ሰብ ብዝሰርሖ መዐቀኒ ዘይዕቀን

እየ ኣነ!

ሕብሩ ቀይሐ ጸለመ

ወጅሁ ጸበቐ ሓመቐ

ነጸብራቑ ሃሰሰ ደመቐ፣

እና በልካ መሕለፊ ግዜ ኣይትግበረኒ

ብዘይፍረ ከይትሓልፍ ከይፈልጥካኒ።

ኣነ ‘ኮ ኣነ’የ

ብኣምሳል ‘ቲ ‘ኣነ እቲ ኣነ’የ’ ዝተፈጠርኩ

ደረት ኣልቦ ህላወ ኣብ ውሽጠይ ዝዓቖርኩ፣

ናይ ኣዕጽምተይ ኣዕኑድ

ናይ ስጋይ መናድቕ

ናይ ቆርበተይ ሽፋን ዘይድርተኒ

ሰብ ዝኸለሎ ዘይዓተኒ

ትፈልጥ እንዲኻ

ብሕልና’ምበር ብዓይኒ ዘይርአ ዓቕሚ ከም ዘሎኒ።

ኣብ

ሓጺን ዝጠነጎ

ሰሚንቶ ዝተለበጦ

ኮንኩሪት ዝዓበጦ

ስፍራ’ውን እንተ ተዓሸግኩ፣

ኪኖኡ `የ ዝርኢ ኣብኡ`ውን ኮይነ

ንዓመታ’የ ዘንብብ ኣብ ሎሚ ተኾይጠ

ኣብቲ ናትካ ጸቢብ ኣራጢጠ።

ከይዛረብ ልሳነይ እንተ ተወገዘ

ከይጽሕፍ ብርዐይ እንተ ተታሕዘ

ዝተርፍ`ዶ መሲሉካ ነይሩ ደንዚዘ፧

ኣነ ‘ኮ ኣነ’የ ከማኻ፣

ብኣምሳል ‘ቲ ‘ኣነ እቲ ኣነ’የ’ እየ ተፈጢረ

ኣብ ኣፈጣጥራይ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዓቚረ

ግዝያዊ ስጋ ምስ ዘለኣለማዊ ህላውነት ኣጣሚረ

ዝነበርኩ፣ ዘለኹ፣ ዝነብር ዘለኣለማውነት ኣስሚረ።

ኣነ ‘ኮ ኣነ’የ፣ እናፈለጥካ ኣይትደናገር

ክትዓግተኒ ሓጹር ኣይትግበር

መጻወድያኻ ግዳ ኣልግሶ ቅርዑይ ምኸር

ውሽጠይ ኣድማስ ምዃኑ ጥራይ ዘክር

ኣበርካ ጉሒፍካ ምሳይ ሕበር።

እምበር ኣነስ ኣነ’የ

ሚዛን ኣይመዝነኒ

ሜትሮ ኣይልክዓኒ

ደረት ኣይዓግተኒ።

ዘይከማኻ

ህላወይ ዘለኣለማዊ

ተልእኾይ ፍቕራዊ

ንውሽጡ ኣዕጊቡ ከባቢኡ ዘርዊ!

Tes.H.