ኣመለኻኽታና እንተ’ዐሪና . . .

ተሌፎኑ ብወዝቢ ኣብ ናይ ጸሎት ግዜ ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ደወለት። እቲ ካህን ገንዝሖ። እቶም ኣመንቲ ኣብ ግዜ ጸሎተ ኮሊፍካና ብምባል ገሰጹዎ። ብዓልቲ ቤቱ፡ ንሸለልትነቱ ኣመልኪታ ገዛ ክሳብ ዝበጽሑ ካብ ምስትምሃሩ ኣየቋረጸትን። ናይ ግራት ወይኒ መሳርሕቱ ብንዕቀት ርእሰኦም ኣወዛወዙሉ። ሕፍረት፡ ውርደትን ሕስረትን ኣብ ገጹ ጐሊሖም ይረኣዩ። ድሕሪ’ታ ፍጻመ’ቲኣ፡ ናብ’ታ ቤተ-ክርስትያን ገጹ ዳግማይ ዘወር ኣይበለን። እታ ምሸት’ቲኣ […]

ንእሽቶ ጽብቕቲግብሪ፡ ዓመት መሳገሪ

መጀመርታ ንኹሉኹም ኣብዓልቲ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ርሑስ ብዓላት እምነየልኩም። እነሆ እቶም ዓመት መጽአ ንደጋግሞም ህዝባዊ ብዓላት በዛ 25 ታሕሳስ ዝፈለመት ልደት ክበዓል ጀሚሩ። ብሰንኪ እንነብሮ ከባቢታት፡ ብዙሓት ኣብ ስደት ካብ እንርከብ ዜጋታት፡ ክልተ ልደታትን ክልተ ሓድሽ ዓመታትን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ምብዓልና ኣይተርፍን። ኵልና’ኳ ኣይንኹን’ምበር፡ ብዙሓት ካባና ይዕበ ይንኣስ እንተስ ብውልቅና፡ እንተስ ብሓባር ኣብ ገዛና ይኹን ካብ […]

ሓሳባትና ንምስማር ቃላትና ንጸልጽል

ኣብ’ዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ተክኖሎጂ ብዝፈጠሮ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል መሳርሒታትን መሳለጥያታትን መራኸቢ፡ ዘርከበ ዘበለ ኣብ ናይ ኢድ ተለፎኑ ዝመጽኣሉ ሓሳብ ከፍስስ ዕድል ረኺቡ ኣሎ። ሓሳባትካ ብሓርነትን ‘እንታይ ከይብሉኒ?’ ካብ ዝብል ፍርሒን ስክፍታን ናጻ ኮይንካን ክትገልጽ ምኽኣል ጸጋ እዩ። ነዚ ጸጋ’ዚ ብኸመይ ትጥቀመሉ ምፍላጥ ግን ምስትውዓል ይሓትት። ነቶም ኣብ ኢንተርነት፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ገጻት […]

ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኣቦሓጐይ

ትብጻሕ ናብ ብመዳርግቲ ዘይብሉ ፍቕርን ክብርን ዝዝክረኩምን ዝናፍቐኩምን ኣቦሓጐይ፡ መጀመርታን ቅድሚ ኩሉን እግዚኣብሄር ኣብ ከም’ቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረኩም ጽኑዕ እምነትን ፍቕርን፡ ንሱ’ውን በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩን ሕያውነቱን ተቐቢሉ ኣብ የማኑ ኣንቢርኩም ክኸውን ናይ ወትሩ ጸሎተይን እምነተይን እዩ። ከመይ ኣለኹም? ንዓለም ተሰናቢትኩማ ንዓዲ ኩልና ካብ እትሓልፉ፡ ብኣካል ካብ እንፈላለ፡ ድሮ ዕምሪ ሓደ ወለዶ ሓሊፉ። ’ንዓዲ ኩልና’ […]